Samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene i Narvik 9.-10. mars 2015 på Quality Hotel Grand R

Vegforum Nord og Narvik Havn har gleden av å invitere til samferdselspolitisk konferanse i Narvik mandag 9. og tirsdag 10. mars 2015 fra lunsj til lunsj. Konferansen vil sette fokus på samferdselspolitikk i Nordområdene og viktige prioriteringer landsdelen må gjøre i forkant av rulleringen av Nasjonal Transportplan.

Narvikregionen er et viktig godsknutepunkt i Nordområdene, noe som er nært knyttet til en dyp isfri havn og Ofotbanen som sto ferdig i 1902. I Vinterfestuka feirer vi Rallaren som bygde banen, og vi lover at festivalen vil gi en fin ramme for konferansen.

Program 9. og 10. mars 2015:

Mandag 09. mars

11:30 - 13:00              Lunsj og registrering ved Quality Hotel Grand Royal.

13:00   Velkommen elkommen Regjeringens prioriteringer i Nordområdene ved: John-Ragnar Aarset.

13:20   LOs prioriteringer i Nordområdene ved: Gerd Kristiansen.

13:40    Nordområdeutredningen/Joint Barents Transport Plan ved: Torbjørn Naimak.

14:00   Pause, kaffe.

14:20   Nordland Fylkeskommunes prioriteringer i kommende NTP ved: Tove Mette Bjørkmo.

14:35   Troms fylkeskommunes prioriteringer i kommende NTP ved: Ivar B. Prestbakmo

14:50   Ofotbanen - status og hva kan dobbeltspor skape ved: Thor Brækkan / Åsunn Lyngedal.

15:10   Pause, kaffe.

15:30   Fergefri E 6 - Vegforum Nord ved: Tor Asgeir Johansen / Stig Kjærvik.

16:00   Debatt med representanter fra: Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

16:45   Avslutning.

19:00   Konferansemiddag i Svarta Bjørns Barack på Quality Hotel Grand Royal.

Tirsdag 10 mars.

09:00   Utvikling av Harstad/Narvik lufthavn, Evenes ved: Svein Erik Kristiansen.

09:20   Hålogalandsbrua ved: Einar Karlsen.

09:40   Den nasjonale godsanalysen ved: Else-Marie Marskar.

10:10   Pause, kaffe.

10:30   Nærskipsfart ved: Rune Arnøy.

11:00   Logistikk til og fra Svalbard ved: Daglig leder Terje Aunevik Pole Position.

11:30   LKAB og utvikling av virksomheten i Norge, TBC.

12:00   Lunch og vel hjem.