NHO Troms og Svalbards årskonferanse 2017

Det er med glede å meddele at årskonferansen til NHO Troms & Svalbard går av stabelen 30. mars i Harstad på Scandic hotell. Meld dere på via påmeldingslenken nedenfor.

Årskonferanse 30. mars i Harstad

Fokus: 

Næringslivet er nøkkelen til en vellykket omstilling og er svært sentral i utviklingen av bærekraftige løsninger til lavutslippssamfunnet. Men anser vi denne omstillingen som et fortrinn eller er den veksthemmende for Nordnorsk næringsliv? Bli med på årskonferansen å ta del i samtalen.

Se NHO Troms & Svalbard sin hjemmeside for videre informasjon

https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Troms/Arrangementer/arskonferanse/

Påmelding:

https://event.nho.no/skjema/?event=7789

Program:

https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Troms/Arrangementer/arskonferanse/program/