Workshop i media- og krisehåndtering

Når kriser eller ulykker oppstår vil media gjerne ha en kommentarer, men hva svarer vi? Hvordan håndtere kriser, ulykker og media? Hva kan vi gjøre for å være så forberedt som mulig på ulykker/kriser? Bli med på workshop om media- og krisehåndtering. 

Tirsdag 21.juni 10.30-15.00

Velkommen til workshop på Thon Hotel Harstad

Link til arrangementet og påmelding finner du her:

https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Troms/Arrangementer/workshop-i-media--og-krisehandtering/

Arrangør: NHO Reiseliv og NHO Troms og Svalbard
Program

 • Kl 10:00-10:30 - Registrering
 • Kl 10:30-10:40 - Velkommen v/ regiondirektør NHO Troms og Svalbard Målfrid Baik
 • Kl 10:40-12:00 - Gjennomgang av rib-ulykken i Harstad i februar 2017 og læringspunkter for involverte aktører: 
  • Visit Harstad-regionen v/ Jan-Erik Kristoffersen
  • B&B Touring v/Oddvar Bremseth og Johan Bjørnnes 
  • NRK v/ Nils Mehren 
 • Kl 12:00-12:45 - Lunsj
 • Kl 12:45-13:05 - Erfaringer fra krisehåndtering v/ kommunikasjonsdirektør Christian Chramer, NHO
 • Kl 13:05-14:00 - Workshop og gruppearbeid
 • Kl 14:00-14:45 - Diskusjon/drøfting av workshop/gruppearbeid: 
  • Hvordan kan vi best mulig forbedrede oss på krisesituasjoner;  individuelt, internt i organisasjonen og i nettverket
 • Kl 14:45-15:00 - Oppsummering av dagen.

Moderator: Kommunikasjonsdirektør Christian Chramer, NHO

Medlemsbedrifter i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge, medlemmer i NHO Troms og Svalbard, samt øvrig næringsliv i Hålogalandsregionen er velkommen til å delta.