En halv milliard skal brukes!

Vil investere en halv milliard kroner
Et enstemmig havnestyret vedtok tirsdag å godkjenne kjøps- og festeavtalene mellom Harstad Havn og Nordic Eiendom.

Nordic Eiendom satser i sentrum.

Dermed er Nordic et langt steg nærmere å få realisert sine planer om utbygging på Larsneset. Oppstartsmøte har vært avholdt og planprogrammet vil snart legges ut til offentlig ettersyn. Ifølge økonomidirektør Alf Hansen hos Nordic, som presenterte det planlagte prosjektet for havnestyret, håper de å kunne sette spaden i jorda rundt 1. mars til neste år.

Kostnadskrevende utbygging

– I påvente av en godkjennelse av avtalene med havna har vi foreløpig ikke vært ute og hentet inn anbud. I løpet av de neste seks månedene håper vi å ha fått de fleste anbudene på plass.

– Det vi vet er at dette er en kostnadskrevende utbygging, som er stipulert til om lag 500 millioner kroner. Vi legger opp til i alt 400 p-plasser beregnet til handel og de 70 leilighetene som planlegges. 2000 kvadratmeter beregnes til kontorlokaler mens 12.000 kvadratmeter er tenkt til handel og kulturopplevelser.