Offentlige Anskaffelser

Seminaret er fulltegnet og interessen i Harstadregionen er stor.

Seminar 1.feb 2017

Nye regler om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar. Onsdag inviteres NHO-medlemmer til seminar for å lære mer hvilke endringer som er gjort og hva bedriftene nå må levere for å være med i en offentlig anbudsprosess. Leverandørutviklingsprogrammet deltar også med et foredrag om innovative offentlige anskaffelser og hvilke muligheter det gir.

Det offentlige er en stor kunde for næringslivet og interessen for seminaret har vært stort i Harstad. Seminaret er fulltegnet og for dere om ikke fikk plass på dette arrangementet kommer det en ny sjanse i slutten av april.  

Seminaret arrangeres av NHO Troms og Svalbard og Harstad-regionens Næringsforening