Hvordan lykkes på nett? 29.-30 november i Harstad.

MÅL:
Bli synlig på nett og skape effektiv dialog med kundene