Frokostmøte 15.november

Viken senter
Jobb og familie – samme sak
Til deg som bedriftsleder og HR-ansvarlig:

Frokostmøte 15. november kl 08.00 - kl 10.00 på Thon Hotel Harstad

Jobb og familie – samme sak

Til deg som bedriftsleder og HR-ansvarlig:

Nyere forskning viser at problemer i samlivet og samlivsbrudd koster

kr 60 000 – kr 120 000 per arbeidstaker for bedriften/organisasjonen gjennom økt fravær og nedsatt konsentrasjonsevne  

Tema for møtet

  • Hva du som leder kan tjene på ved å ha velfungerende medarbeidere
  • Hvorfor forebyggende arbeid er en god investering for din bedrift
  • Hvordan medarbeidere som gjør aktive valg i forhold til en pendler- eller fraværs situasjon vil lykkes bedre i arbeidslivet
  • Hvordan gode relasjoner på hjemmebane slår positivt ut i krevende jobbsituasjoner
  • Gjennomgang av spennende verktøy og metoder som hjelper bedrifter i utfordrende situasjoner

 

Vi tar et blikk på hvordan en bedre kommunikasjonsmetodikk kan gi dine medarbeidere verktøy for å mestre krevende jobb- og familiesituasjoner og på denne måten bidra til å redusere menneskelige og økonomiske kostnader

Diskusjon:

Hvordan kan din bedrift ha fokus på forebyggende arbeid til beste for de ansatte, bedriften og lokalmiljøet?

Hvem er vi?

Kurs- og veiledningsenheten er en del av Viken senters virksomhet. Vi tilbyr ulike programmer og produkter rettet mot ledere, medarbeidere og staber, enkeltpersoner og par. Det innebærer lederutvikling, samtaler og veiledning, foredrag og kurs med utgangspunkt i kommunikasjon og relasjonskompetanse. Viken senter er kjent for å ha en helhetlig tilnærming til de forskjellige temaer og tilpasser alltid våre program etter kundens behov. Vi har hjulpet flere bedrifter og organisasjoner, deriblant Forsvaret og har høy faglig kompetanse innen kommunikasjon og relasjonsbyggende arbeid.

Foredragsholdere fra Viken senter: Janne-Monica A. Kaarigstad og Leif Hafnor  

www.vikensenter.no