Kompetansepåfyll for medlemsbedrifter

Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet med Folkeuniversitet i Nord, avd. Harstad med å tilby medlemsbedriftene gratis opplæring i data og norsk.

Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet med Folkeuniversitet i Nord, avd. Harstad med å tilby medlemsbedriftene gratis opplæring i data og norsk.

Gjennom fire tidligere prosjekt har vi fått tilskudd til å gjennomføre et betydelig antall kurs som har kommet ansatte i medlemsbedriftene til gode.

Først må vi gjennomføre en grunnleggende kartlegging for å avklare om det er interesse og behov for et nytt prosjekt.

Vi oppfordrer alle som ønsker dette til å følge lenken under for videre informasjon og for å gi tilbakemelding på spørreskjemaet.

http://hrnf.no/Kompetansepluss

Søknadsfrist er 2. november 2016.