Frivillig til "First Lego League"?!

Ungdommen trenger frivillige til å stille opp på kanskje et av de mest spennende arrangementer i byen.

Vil du bidra som frivillig på

et av årets høydepunkter?

    - SPORTS FOR THE MIND -

 

Tid: Lørdag 5. november 08.00-16.30             Sted: Kulturhuset i Harstad

Antall deltakere: 12 lag (Ca. 150 barn)

VI TRENGER FRIVILLIGE SOM:

Banedommer:

Banedommer er en energifylt oppgave hvor du bedømmer robotkonkurransen og hvordan lagene utfører robotoppdragene på konkurransebordet.

Teoridommer/ Forskningsbedømming:

Alle lagene skal ha en teoretisk presentasjon av sin forskningsoppgave. Årets tema er ANIMAL ALLIES. Din rolle blir å vurdere denne presentasjonen. Du trenger ikke å jobbe innenfor fagfeltet for å være dommer.

Flyvende dommer/ Profilering- og samarbeidsbedømming:  

Dere beveger dere rundt i lokalitetene og bedømmer lagenes samarbeid og evne til profilering.

Teknisk dommer:

Alle lagene skal presentere hvordan de har programmert sin robot og hvilken strategi de har valgt.

Teamvert og veileder:

Du får et lag som du følger hele dagen. Du passer på at de har det bra og at de er på rett plass til rett tid.

 

Vakter:

Du ser til at lagene er oppstilt til gitte tidspunkt. Du holder ro og orden på de forskjellige områdene.

 

Høres dette spennende ut?

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å bidra.

 

Christine Bendiksen, 48051061, christine@kupa.no

Jens Ekman, 41489592, jens@kupa.no

Vi sørger for at du får full opplæring i din rolle!

Dommeropplæring onsdag 2. november på Newtonrommet i Harstad kl. 19.00

Opplæring av teamverter og vakter 4. november i Harstad Kulturhus kl. 20.00