Frokostmøte 25.oktober kl. 0800-10.00

Harstad Sparebank inviterer til frokostmøte og de stiller med Sjefsøkonom i Eika Gruppen Jan L Anderssen. Han er en av Norges mest profilerte makroøkonomer. Hans foredrag har tittelen «Harstads muligheter i æraen med lave renter».

Rekordlave renter i Europa gir mange muligheter for nye investeringer, der det er vekst og fortjenestemuligheter.

Og oljebransjens utfordringer sikrer at norske renter følger våre naboland.

  • Lave renter gir rom for langt flere samferdselsinvesteringer
  • Lave renter muliggjør nye lønnsomme forretningsmuligheter
  • Faren for overinvesteringer
  • Pensjonsinnskudd ved lønnsoppgjør bør prioriteres
  • Din kredittverdighet blir viktig 

Salgsleder forsikring bedriftsmarked Linda Teigland

 «Pensjon som konkurransefortrinn»

De fleste bedrifter er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte.