Gründer program KUPA

Harstadregionens næringsforening støtter unge gründere som ønsker å bidra til næringslivet i Nord-Norge og Harstadregionen.

Den kanadiske organisasjonen Lundin Foundation og Kunnskapsparken Nord (KUPA) i samarbeid med Kunnskapsparken Bodø og Norinnova Technology Transfer lanserer nå et unikt utviklingsprogram - Arctic Accelerator - som er spesielt rettet mot unge gründere med forretningsideer innenfor fornybar energi, energieffektivisering og bærekraftig utnytting av naturressurser.

 

Arctic Accelerator vil bli gjennomført som en prøveordning i 2016-2017 og skal bidra til at flere gründere med gode forretningsideer innenfor områder som er viktig for arktisk miljø og klima, lykkes i å vokse og skalere sine virksomheter.

 

Akseleratorprogrammet har som mål å øke rekrutteringen av unge gründere, og målgruppen vil være oppstartsselskaper eller innovasjonsprosjekter i eksisterende bedrifter styrt av gründere fra 30 år og yngre. For yngre gründere som ikke allerede er en del av et inkubatorprogram, vil akseleratoren styrke evalueringen og de tidligste fasene av inkubasjonsprosessen, noe som vil føre til mer modne og komplette forretningsideer og -modeller. Et økt antall unge gründere kan bli tatt opp av nordnorske inkubatorer som følge av akseleratoren.

 

Arktisk Akselerator er et tilbud for gründere og består av følgende:

 

  1. Business start-up workshop og pitch-konkurranse

Gründere fra hele Nord-Norge som er 30 år eller yngre inviteres til å presentere sine forretningsideer for et panel i oktober 2016. I forkant av panelpresentasjonen mottar deltakerne råd og veiledning i tidlig fase forretningsutvikling.

 

  1. Intensivt utviklingsprogram

Gründerne med de 5 beste forretningsideene tilbys et intensivt rådgivingsprogram skreddersydd til den enkeltes behov og som gjennomføres med bistand fra en mentor som har spisskompetanse på de relevante bransjene. Utviklingsprogrammet gjennomføres i perioden november 2016-mai 2017.

 

  1. Pitch presentasjon

Programmet avsluttes med at de 5 gründerne presenterer seg for et panel av investorer, og det mest lovende forretningskonseptet blir premiert.

 

Søknadsfrist: 30.09.16.

 

Se www.arcticaccelerator.no for utfyllende informasjon om hvordan man søker. Legger også ved en presentasjon, samt bilder til bruk i posting på Facebook. Eventuelt kan dere dele eksisterende post som ligger øverst på: https://www.facebook.com/KunnskapsparkenNordAS/