Næringskonferansen Re:tenk 14.oktober

Da er påmeldinga til regionens nyskapning – næringskonferansen Re:tenk - i gang. Vi tenker regionalt samarbeid. Konferansen arrangeres av alle syv kommunene i Sør-Troms gjennom regionrådet.


Velkommen til Nordic Hall i Harstad fredag 14. oktober!

Vi lover en dag med kunnskapspåfyll, med gode og relevante eksempler på næringsdrift fra lokale, regionale og nasjonale aktører. Dagen oppsummeres med en «oppskrift» som deltakerne får med seg hjem til hverdagen; hvordan kan din bedrift best mulig møte fremtiden? I tillegg følges konferansen opp med næringsmøter i hver kommune. (Påmelding til disse møtene skjer selve konferansedagen.) Så vi legger vår flid i å gjøre dagen så relevant og matnyttig for næringsaktører som mulig (og for politikere til å lære). Påmelding, informasjon og program som oppdateres fortløpende finner du her. http://retenk.no/

Facebook: https://www.facebook.com/events/285206305162820/