Tromsdokumentet - innspill til LTP Forsvarssektoren august 2016

Norge forsvares best i Nord.

http://www.tromsdokumentet.no/