Dialogmøte sentrum

Her inviteres næringsdrivende med virksomhet i Harstad sentrum til dialogmøte.