Leveranse for 280 millioner fra nord!

SalMar sitt nye settefisk anlegg

http://ilaks.no/leveransar-for-280-millionar-fra-nord/