Ressursgruppe Tansport & Logistikk

Oppstartsmøte ressursgruppe Transport & Logistikk

20.april hadde vi invitert til første møtet i "den nye" ressursgruppen for Transport & Logistikk. Oppmøte på over 90% viste at interessen og behovet for denne faggruppen er stor. Vi hadde innledning av Statensveivesen og Norgeslastebileier forbund. Elling Haukebøe ble valgt som kontaktperson for faggruppen.