GRATIS KURS TIL ANSATTE I MEDLEMSBEDRIFTENE!

Har din bedrift ansatte som trenger opplæring i data?
Har din bedrift ansatte som ikke har norsk som morsmål og som trenger opplæring i norsk?

I samarbeid med Folkeuniversitetet Nord, avd. Harstad har vi fått tilskudd til opplæring gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet. De første kursene planlegges oppstartet etter påske.

 

 1. NORSKOPPLÆRING – kurs for minoritetsspråklige

Kursene tilbys på to nivå.

 1. Kurs for ansatte som kun kan litt norsk fra før – tilnærmet nybegynnere.

 

 1. Kurs for ansatte som har vært i Norge ei stund og som kan en del norsk, men som fortsatt har mye å lære for å takle de språklige utfordringene på arbeidsplassen.

 

Kurstid:

Kurs A) – mandager, kl. 18.00 – 20.30. Kursstart: mandag 4. april

Kurs B)  - onsdager,   kl. 18.00 – 20.30. Kursstart: onsdag 6. april

Kursene består av to deler, del 1 avsluttes i juni. Del 2 starter i august.

 

 1. DATAKURS

Kurspakken består av tre moduler. Man kan delta på en eller flere moduler.

Modul 1

Microsoft Outlook (8 timer)

 • Hvordan benytte outlook
 • Epost og vedlegg
 • Bruk av adresseregisteret
 • Grupper og mailinglister
 • Bruk av kalender
 • Registrering oppgaver
 • Avtalebok registrering av avtaler
 • Innkalling til møter
 • Regler og funksjoner
 • Flytt/slett basert på emner, innhold, avsender
 • Kommunikasjon med nettbrett og telefon
 • Bruke Exchange og profiler

Modul 2

Excel (12 timer)

 • Introduksjon til Excel
 • Bruksområder og muligheter
 • Arbeide med rader og kolonner
 • Oppsett av planer
 • Bruk av listefunksjon / registrering
 • Formler i Excel hva /hvordan
 • Benytte funksjoner for beregning
 • Sette opp arbeidsbøker til ulike formål
 • Beskytte og låse arbeidsbøker
 • Diagrammer og diagramfunksjoner
 • Arbeide med flere ark
 • Utskriftsmuligheter

Modul 3

Filforståelse og filbehandling (4 timer)

 • Ulike filtyper og programfiler
 • Organisering i mapper og mappestruktur
 • Lagringsenheter tilknyttet en PC
 • Innhenting og lagring på ulike medier. For eksempel
  • Telefon
  • Minnekort
  • Kamera
  • Minnepinne
 • Bruk av nettbasert lagringstjeneste
 • Kopiere, flytte og slette filer
 • Finne og søke etter lagrede bilder og dokumenter
 • Sikkerhetskopiering av mediefiler og dokumenter

Kurstid datakurs: kl. 18.00 – 21.30

Start modul 1: torsdag 7. april

For påmelding:

Send deltakernavn, f.år/dato, mobiltelefon, e-postadresse og hvilket kurs det gjelder.

harstad@folkeuniversitetet.no

For nærmere informasjon – ring Folkeuniversitetet 77 06 37 88

(Kursene starter med forbehold om at det blir et tilstrekkelig antall deltakere)