Innkalling til Årsmøte 2016 i Harstadregionens Næringsforening.

Harstad-regionens Næringsforening BA inviterer alle medlemmer til årsmøte

Harstad-regionens Næringsforening BA                                 

Harstad 15.mars  2016

 

ÅRSMØTE 2015                                                    

Harstad-regionens Næringsforening BA inviterer alle medlemmer til årsmøte

Sted                : Thon Hotel Harstad                    

Tid                  Tirsdag  15.mars:  kl. 1300-1530

Agenda:

  1. Velkommen og registrering
  2. Næringslivs prisens vinner 2015 HSI v/Ola Karlsen, «En ny bydel vokser frem?»
  3. KUPA v/Pål Skavås , Ringvirkninger Havbruksnæringen
  4. Virksomhetsrapport
  5. Årsmøte

 

Dagsorden årsmøte i h.h.t vedtektene:

To innledende presentasjoner HSI & KUPA.

1.) Valg av møteleder

2.) Godkjenning av innkalling

3.) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4.) Styrets årsberetning 2015

5.) Revidert regnskap for foreningen 2015

6.) Fastsetting av neste års kontingent og evt. honorar til tillitsvalgte

7.) Innkomne saker. Må meldes inn innen 10. mars til ojk@hrnf.no

8.) Valg

Vi håper flest mulig av dere kan delta, og ber om at dere bekrefter deltakelse til gunnar.berg@hrnf.no så snart som mulig.

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen Harstadregionens Næringsforening

Roger Moe, styreleder