Næringslivsprisen til Harstad Skipsindustri.

- Dette er stort! Jeg ble virkelig glad.

Det var ordene fra direktør Ola Karlsen, da han mottok Næringslivsprisen i Harstad for 2015.

HRNF GRATULERER!

Næringslivsprisen i Harstad skal være en utmerkelse til en bedrift eller virksomhet som har utmerket seg gjennom:

  • å være en verdiskaper for eiere og for samfunnet.
  • å ha en god og sunn økonomi
  • å være en god lagspiller lokalt og regionalt
  • vekst, produktutvikling og innovasjon.

Juryen mener HSI innfrir alle kravene som nettopp ble listet