Frokostmøte 9. mars: Fra trusler til muligheter

Sosiale medier er for lengst etablert som en viktig kommunikasjonskanal. Chili har med 10 års erfaring på området, gode forutsetninger for å gi deg kvalifiserte og velfungerende råd!

Vi vil snakke om:- Sosiale kommunikasjonsprinsipper - Strategisk kommunikasjon i sosiale medier- Relevante «caser» Vi tar et raskt blikk på Sintef`s ferske rapport om Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings‐ og arbeidsliv. Diskusjon:Hvordan snu utfordringene som Sintef peker på til din fordel?

Scandic Harstad (Grand) Restaurant 2. etg 

Klokken: 08:00 - 10:00

Påmelding til gunnar.berg@hrnf.no