Evenes kommune digitaliserer

Telenor og kommunen jobber sammen for å modernisere Evenes. I dag presenteres de første resultatene.

Det er mye å hente på å innføre nye IT-løsninger i kommunene. Telenor mener at dette kan gjelde alt fra gatelys som slås av når ingen er i nærheten til falldetektorer på eldre. Dette er bakgrunnen for at Telenor i samarbeid med seks utvalgte kommuner i Norge jobber for å kartlegge og planlegge opprusting og planer for digital opprustning.

I dag samles berørte aktører og ledelse innen helse, omsorg, tekniske tjenester og undervisning på kommunehuset i Evenes. Der får de blant annet høre resultatet av forprosjektet for ”Evenes kommune - digital kommunereform”.

- Flere kommuner er interesserte i å lære av det som skjer i Evenes og vil også være til stede på seminaret, sier informasjonssjef i Telenor, Kristine Meek.

Skole og helse

Meek forteller at bare 10 til 15 prosent av kommunene har en digitaliseringsstrategi.

- Her er det mye å hente. Spesielt vet vi at kommunene i større grad enn tidligere vil merke eldrebølgen. Der er det viktig å ta i bruk ny teknologi. Hvis eldre kan bo lengre hjemme, sparer kommunen mye, sier hun.

Telenor har blant annet fokusert på helse og omsorg og utdanning og oppvekst i den første fasen av prosjektet. Dette blir også egne tema under seminaret torsdag.

Evenes på snittet

Rådgiver for Telenor, Ivar Sorknes, sier at resultatet av forprosjektet viser at tilstanden i Evenes er på det jevne.

- Det er ikke dårligere eller verre enn på andre steder. Undersøkelsen skal nå lede til en tiltaksplan, sier Sorknes.

En erfaring er at Evenes ikke er en stor nok kommune til å ta løftet alene.

- Evenes er eksperter innnen samarbeid. Nå må man se på om man skal samarbeide blant ETS-kommunene eller om man også skal se til kommuner som Harstad eller Narvik.

En av de største utfordringene for kommunene i dag er å få alle opp på et greit kompetansenivå.

- I Evenes og andre kommuner spriker kunnskapene innenfor alle aldersgrupper og roller. Det gjelder å avmystifisere dette arbeidet, sier Sorknes.

Kilde: www.ht.no