Mer effektiv rognkjeks

Vi Gratulerer Havbruksutstyr!
Et godt hvilehjem kan gi en mer effektiv rognkjeks
De fleste 20-åringer vet svært lite om havbruk, men de to unge fetterne, Thomas og Runar Leirgulen, har startet eget firma og jobber med å optimalisere utstyr til oppdrettsnæringen. De er ildsjeler med mange ideer og et brennende engasjement for havbruksnæringen. Nå er første produkt klar for salg.
Artikkelen er sakset fra ILaks sine hjemmesider.

Begge startet sine karrierer med lakseoppdrett tidlig i tenårene, og det er trolig ikke det siste vi hører fra disse to unge gründerne.

Runar Leirgulen (20) hadde helgejobb hos K. Strømmen Lakseoppdrett i tre år, før han ble fast ansatt for to år siden. Hans fetter, Thomas Leirgulen (22), har allerede erfaring fra drift av to selskap og har jobbet fast hos K. Strømmen Lakseoppdrett som driftsoperatør i halvannet år.

Selskapet Havbruksutstyr blir til Sammen har de to startet firmaet Havbruksutstyr og lanserte sitt første produkt på fredag. Forretningsideen er å videreutvikle uferdige produkter, dårlig tilpassede produkt og nye innovative løsninger for oppdrettsnæringen.

- Første produkt er ett optimalisert hvilested for rognkjeks, som gir den riktig kamuflering og ett riktig underlag. Dette er utarbeidet og testet i K. Strømmen Lakseoppdrett sine lokaliteter, forteller Thomas Leirgulen, gründer og økonomisk sjef i Havbruksutstyr.

De to gründerne mener det er viktig å optimalisere forholdene for rognkjeksen for å få den så effektiv som mulig. På disse PVC-remsene kan rognkjeksen hvile seg.

Nye nettsider er på plass, og de er klar til å ta imot bestilling.

Opprettelsen av et eget firma og utviklingen av hvilehjem for rognkjeks har de klart ved siden av full jobb ved K. Strømmen Lakseoppdrett.

- Siden vi begge har jobbet en stund med oppdrett, er det flere ting som har irritert oss, eller blitt frustrert over at ikke har fungert optimalt. Vi har derfor tenkt en del på hvordan ulikt utstyr kan optimaliseres for å gjøre hverdagen enklere for oppdretterne og samtid gi bedre fiskevelferd for fisken, sier Runar Leirgulen, gründer og leder av Havbruksutstyr til iLaks.

Slik har frustrasjon utviklet seg til ideer, og vider til et reelt produkt.

Optimalisering av bruken av rognkjeks – Vi ønsker å optimalisere bruken av rognkjeks og lage et bedre miljø for dem. Det som finnes på markedet i dag er ikke utviklet med tanke på rognkjeksen, men for leppefisk. Ikke et vondt ord om dette utstyret, men ut fra de erfaringene, observasjonene og de samtalen vi har hatt med andre oppdrettere og forskere, peker alt i retning av at det som finnes i dag ikke er optimalt for rognkjeksen, sier Thomas Leirgulen.

- Rognkjeksen har ingen svømmeblære, og har derfor behov for å hvile seg fremfor å skjule seg, slik leppefisken trenger. Til dette trenger man derfor et mer solid underlag.

Enkelt å montere og vedlikeholde Hvilehjemmene består av lange PVC-remser med et massivt stålrør som lodd flyteelementer av isopor. Det er en relativt enkel konstruksjon. Det andre positive er at det er fryktelig enkelt å ta i bruk, montere og vedlikeholde.

- Hele produktet kan håndteres for hånd fra A-Å. Remsene står vertikalt i sjøen og er åtte meter lange. Disse kan spesialtilpasses i ønsket lengde, opplyser Thomas Leirgulen.

Hvor mange remser som trengs avhenger av hvor mye rognkjeks man har i merden, men gründerne anbefaler tre stykker til en standardmerd med ti prosent innblanding med rognkjeks.

Opp- og nedturer Men veien til suksess er ikke enkel. Det tar tid å være gründer og fritid er ukjent.

- Det har vært mange opp- og nedturer, bekrefter gründerne.

Hvilehjemmene plasseres vertikalt i merden. De er enkle å håndtere, montere og vedlikeholde. Bildet er tatt av en tidligere utgave og ser noe annerledes ut i dag.

- Vi har måttet skaffe oss mye informasjon og kunnskap fra andre aktører og instanser i næringen. Vi har vært innom alt fra oppdrettere, rognkjeksprodusenter, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, forskere etc. Listen er lang. Alle disse har bidratt til å gi oss et overblikk for å forstå hvordan vi kan være gründere, hvordan vi kan skape nye produkter og hvordan vi kan videreutvikle gamle produkter til å fungere optimalt, sier Runar Leirgulen.

Thomas Leirgulen legger ikke skjul på at det har vært tungt arbeid, men vi får det til og har stor glede og interesse av å skape noe som vi kan være stolt av og som kan hjelpe lokalmiljøet.

- Dette er lokal verdiskapning. Vi ønsker å skape arbeidsplasser i Bremanger kommune og bli en ledende aktør i maritim næring, der vi også ønsker å få inn eksisterende produkter med god kvalitet og funksjon i vår portefølje. Vi jobber hardt og målrettet mot å nå nye høyder, sier Thomas Leirgulen.

Regjeringen skal satse på gründere Etter fremleggelsen av statsbudsjettet meldte regjeringen om at det nå skal satses mer på gründere og gründervirksomhet. De la frem en egen gründerplan nå nylig.

- Dette gleder oss stort, og vi har fulgt nøye med på dette. Det er gledelig at politikerne vil satse på nyskapning, sier Thomas Leirgulen.

Han får støtte av sin fetter.

- Norge blir, som følge av nedgangen i olje- og gass-sektoren tvunget til å satse for å få flere ben å stå på. Dette har resultert i at regjeringen satser ekstra på maritim sektor og gründere. Dette er veldig positivt, og det vil trolig også hjelpe oss fremover. Vi har nemlig flere ideer som står på vent, sier Runar Leirgulen.

Undervannskamera viser hvordan rognkjeksen samler seg langs hvilehjemmene. Rognkjeksen har ikke svømmeblære og er derfor avhengig av hvile.

Gründerne holder kortene tett til brystet og ønsker ikke å si hvilke andre ideer de har i tankene.

- Vi vil komme med nye produkter eller en videreutvikling og optimalisering av produkter som har eksistert eller eksisterer, både med tanke på brukervennlighet, HMS og ergonomi.

Vil holde verdiene lokalt Selskapet er inne i en tidlig fase og de er ferske på kapital.

- Vi har valgt å holde verdien lokalt siden selskapet og eierne er lokale. Vi har derfor ikke invitert med oss investorer ennå. Det vi har hatt av samarbeid er med en underleverandør som har utviklet ideen med oss, og som også produserer hvilehjemmene. De tar seg av behandlingen av produktet.

K. Strømmen Lakseoppdrett har vært med på å teste ut hvilehjemmene, et samarbeid som har vært helt nødvendig for de to gründerne.

- De gikk med på å prøve ut seks stykker og har prøvd ut ulike varianter med ulikt materiale. Vi har nå ferdigstilt siste versjon av hvilehjem for rognkjeks, og K. Strømmen Lakseoppdrett har bestilt 12 nye, forteller Runar Leirgulen.

Nå er målet å få opp kapital for å kunne sette sine nye ideer til livet.

Et behov for hvilehjem i takt med økt bruk av rognkjeks – Vi mener dette er noe næringen har et stort behov for i takt med at bruken av rognkjeks er sterkt økende. Det er derfor på tide å optimalisere forholdene for denne arten, sier Thomas Leirgulen.

Eksakt pris ønsker de ikke å kommentere, men de mener de har skapt et produkt som er enkelt og som fungerer godt til en konkurransedyktig pris.

Gründerne forteller også at Innovasjon Norge har støttet dem med fase en, og gitt dem drahjelp med en mentorordning.

- Dette er noe vi vil anbefale til all som her en gründer i magen. Det er en super ordning som vi tror har vært, og vil være avgjørende for at vi skal lykkes. Vi har en vanvittig dyktig leder med oss, som driver rådgivningsselskap i Bergen. Vi kommer til å søke fase to til vårt neste produkt, som begynner å bli ferdig planlagt ned til hver minste detalj, forteller begge to. I tillegg vil de takke Bremanger Kommune som har støttet dem i oppstartsfasen for å gi dem et godt grunnlag.

Kan senke skuldrene for første gangRobert Sandslett, produksjonsansvarlig i K. Strømmen Lakseoppdrett forteller at de er svært fornøyd med å ha så engasjerte medarbeidere.

Robert Sandslett i K. Strømmen Lakseoppdrett kan senke skuldrene med tanke på årets lusetall som aldri før har vært bedre. Han mener det har med effektiv bruk av rognkjeks å gjøre. Foto: K. Strømmen

- For oss som selskap har vi tatt i bruk rognkjeks i ganske stor utstrekning. Skal rognkjeksen fungere godt er det viktig å få optimalisert fiskevelferden for rognkjeksen. For vår del er det primære å finne de beste løsningene og få den beste effekten ut av rognkjeksen som lusespiser. Dette kan oppnås ved å skaffe til veie gode hvileplasser gjennom døgnet, sier Sandslett.

Han mener det har vært en vinn-vinn situasjon å ha disse to unge guttene hos seg.

- De har tatt tak i praktiske problemstillinger og komme frem til gode løsninger, som vi tror på, sier Sandslett. – Det vi registrer er at rognkjeksen har bidratt sterkt til å senke lusepresset. Jeg er jeg ganske sikker på at optimaliseringen av rognkjeksen er årsaken.

Han forteller at dette er første gang de har kunnet senke skuldrene noe med tanke på lusesituasjonen.

- Vi har aldri hatt så gode og lave lusetall over så lang tid. Jeg er sikker på at sitasjonen hadde vært annerledes, dersom det ikke hadde vært for en effektivisering av rognkjeksen, avslutter Sandslett.