Seminar «Fra idé til marked»

Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om forretningsidéen din er god. På dette seminaret vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle forretningsidéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

Målgruppen for seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.

Tema på seminaret er:

- Forretningsmodellering – hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din

- Lean start-up – hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lykkes

- Etablerertilskudd – hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din forretningsidé

Tid og sted

- Onsdag 21. oktober kl. 13.00-15.00 på Storslett  

- Torsdag 29. oktober kl. 12.00-14.00 i Harstad

- Torsdag 12. november kl. 09.00-11.00 i Tromsø

- Torsdag 3. desember kl. 13.00-15.00 på Finnsnes

Fra Innovasjon Norge kommer;

Storslett: Terje Berntsen og Julien Moisan

Harstad: Thomas Stien og Dag Fredheim

Tromsø: Odd Ståle Dalslåen og Tove Forså

Finnsnes: Inger Haug og Mariann Sandnes

Etter seminaret vil det være mulighet for et kort møte med Innovasjon Norge (10 minutter).

Vi anbefaler at også dere som er i førstelinjetjenesten/hjelper gründere på en eller annen måte, deltar på dette seminaret for å få kunnskap og forståelse for hvordan Innovasjon Norge jobber og prioriterer.

 Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på våre nettsider =>  http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Troms/arrangementer---ny/

Del også gjerne på Facebook => https://www.facebook.com/innovasjonnorgetroms/events

Bedriftsmøter

Før/etter seminarene på Storslett, i Harstad og på Finnsnes vil det være anledning for bedrifter (andre enn de som deltar på seminaret) å avtale et møte med Innovasjon Norge. Ta kontakt/be bedriftene ta kontakt med undertegnede for å avtale møte.