Størst vekst i Harstad kommune med 5,1 prosent.

Her er noen av høydepunktene fra statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår å støtte sykkelrittet Arctic Race of Norway med inntil 15 millioner kroner per år i 2016, 2017 og 2018, med forbehold om at den økonomiske støtten kan tildeles i tråd med regelverket i EØS-avtalen. Arctic race of Norway er et årlig internasjonalt etapperitt over fire dager/etapper på landeveissykkel i Nord-Norge. Sykkelrittet ble arrangert for tredje gang i 2015.

Høgskolen i Harstad og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) vil fusjonere fra 1. januar 2016.

Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Troms kan søke på disse midlene.

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016 Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent. I Troms har 6 av 24 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Harstad kommune med 5,1 prosent

Videre foreslås det bevilget 2,9 millioner kroner til Sør-Troms. Museum til et annet nytt prosjekt, som innebærer rekonstruering av et middelaldertun ved Allmeningr på Trondenes i Harstad.

Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett, kapittel 323.