Energikommisjonens rapport

Olje- og energidepartementet sender med dette Energikommisjonens utredning NOU 2023: 3 «Mer av alt – raskere» på høring. Utvalget avga sin utredning til Olje- og energidepartementet 1. februar 2023.

Da er det bare å lese seg opp, skal næringen bli gode samtalepartnere blir kunnskap avgjørende!

Her kan du hente mer info og laste ned dokumetet;

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/offentlig-horing-av-nou-2023-3-mer-av-alt-raskere/id2961483/