Harstad Lab

HARSTAD LAB FOR VEKST OG UTVIKLING
Målet med Harstad Lab er økt synlighet, engasjement og eierskap til prosessene rundt næringsutviklingen i Harstad.

3. oktober

Målet med Harstad Lab er økt synlighet, engasjement og eierskap til prosessene rundt næringsutviklingen i Harstad.

Harstad Lab skal bidra til at det blir kortere vei til informasjon, hjelp og rådgivning for næringslivet.

 

Det blir også en arena for å løfte frem oppstartsbedrifter, gründere, bærekraftstiltak, kultur og events, og en mulighet for å knytte tettere kontakt mellom akademia og næringsliv.

Programmet 3. oktober;

 Kommer