Bærekraftskonferansen "Ærekraft 2022"

Vi er på jakt etter de som har gått først og tatt bærekraftstiltakene i bruk i Nord Norge
Sammen med UiT- The Arctic University of Norway har vi satt opp kriteriene for de vi ønsker å nomineres.

24. oktober 2022: Konferanse
Påmelding

Bærekraftskonferansen "Ærekraft 24. oktober 2022"

Vi er på jakt etter de som har gått først og tatt bærekraftstiltakene i bruk i Nord Norge
Sammen med UiT- The Arctic University of Norway har vi satt opp kriteriene for de vi ønsker å nomineres.
Her kan du melde inn dine egen bedrift eller andre bedrifter du kjenner til som har tatt bærkraftsgrep.

Meld inn deres bedrift eller tips til ojk@hrnf.no

Vi har seks kategorier som alle vil få "Ærekraftsprisen 2022"
•havbruksnæringen
•entreprenørbransjen
•boligprosjekter
•innovasjon
•sosiale tiltak
•gjenbruk

Kriteriene er;
1. Beskriv hvilken form for kunnskapsbasert systemtenkning som ligger til grunn for prosjektet.

2. Forklar hvilke momenter ved den kunnskapsbaserte systemtenkning som vil bidra til å omstille samfunn og næringsliv i samspill med biologisk og kulturelt mangfold.

3. Belys hvilket moment ved den helhetlige tilnærmingen til utvikling som gjør at prosjektet bidrar til at bosetning og sysselsetting kan sikres, innenfor naturens toleransegrenser.

4. Fortell på hvilken måte prosjektet etablerer et positivt samspill mellom sosiale, økonomiske og miljømessige verdier i samfunnet slik at de ikke settes på spill, men balanseres?

5. Hva er det nye momentet ved innovasjonen som fører til positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og/eller samfunnet generelt?

6. Har det vært vurdert noen form for sirkulær økonomimodell – gjenbruksøkonomi -som regnskapsmodell eller andre bærekraftige forretningsmodeller for prosjektet?

#bærekraft #nordnorgepålinkedin #inovation #nextgeneration #climatechange #4ocean

Foto: Andreas Iscahsen HT
Viserektor UIT Rikke Gürgens Gjærum og prosjektleder Ole-Jonny

Andreas Isachsen