Har dere en laptop eller smart telefon som ikke er i bruk?

Samler inn datamaskiner og mobiler til flyktninger
Sammen med Serit Hålogaland kan du og din bedrift hjelpe flyktninger fra Ukraina. Målet er å samle inn 150 bærbare PC-er.

Det hele startet med et initiativ hos Serit Hålogaland. De ansatte lurte på hva de kunne gjøre for å hjelpe flyktningene som nå kommer fra Ukraina til Harstad og Kvæfjord.

– Gjennom god dialog og samarbeid med flyktningkontoret, er vi kommet fram til hva våre ansatte har best forutsetning for å hjelpe til med. Det er å bruke vårt nettverk til å samle inn brukte mobiltelefoner og bærbare PC-er, sier daglig leder Espen Bornø.

Viktig for integreringen
Kommunikasjon med venner og familie i hjemlandet er det viktigste, var meldingen fra flyktningmottaket. Men også det å kunne holde seg oppdatert situasjonen i Ukraina, så flyktningmottaket som en viktig faktor for skape trygghet og trivsel for flyktningene. Målet er å samle inn 150 bærbare PC-er.

Slike hjelpemidler er også en forutsetning for å skape god integrering. Det er viktig at de har tilgang til nødvendig utstyr til skole og utdanning, sier Bornø.

 

Tar imot brukte PC-er og mobiler
IT-selskapet har ikke satt noen spesifikke krav til verken mobil eller PC, men sier ønsker ikke utstyr som er eldre enn fem år. De må være i god stand uten fysiske skader. I tillegg må det følge med strømforsyning.

– Vi tar imot brukt utstyr som vi sørger for blir klargjort på en sikker og god måte av våre ansatte. Givere av brukt utstyr kan føle seg trygg på at data er slettet på en forsvarlig måte og at data ikke kan komme på avveie, sier Bornø.

Han oppfordrer bedrifter og privatpersoner som har kurante bærbare PC-er og mobiltelefoner til å ta kontakt. Det er nå mulig å levere utstyret direkte på døren i Seljestadveien. Man kan også ta kontakt direkte på telefon eller e-post hvis man ønsker mer informasjon.

– Dette har også et viktig miljøaspekt for oss, siden det er gjenbruk av gammelt utstyr, sier Bornø.

Frivilligsentralen Harstad fordeler utstyret
– Vi har nå samkjørt oss med Flyktningkontoret i Harstad kommune og Frivilligsentralen Harstad. Vi vil også samarbeide med Borkenes mottak. Da vet vi at dette blir dette gjort ordentlig og profesjonelt, og vil komme flest mulig flyktninger til gode, sier Bornø.

 Bilde og tekst: Morten Hagen