Kurs i 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder

Et kurs for deg som jobber med eller er involvert i planlegging og utvikling av områder og bygg. Det er kostnadsfritt og enkelt å komme i gang.

Bærekraftig utvikling er en viktig og fremtidsrettet kompetanse for hele byggebransjen. Det er nødvendig å utvikle gode bærekraftige bygg og områder. Bygg 21 har utarbeidet ti kvalitetsprinsipper som dekker hele bærekraftperspektivet, både miljømessige, økonomiske og sosiale sider. Prinsippene anbefales inn i all planlegging og utvikling av områder og bygg.

Gjennom kurset blir du godt kjent med hvert av prinsippene, hvordan de brukes inn i prosjekter og gir kostnadseffektivitet og verdi. Fullføring og bestått kurs leder til et kursbevis som dokumenterer kompetansen.    

Gå til kurs: https://byggkurs21.onlineacademy.se/registration/egenregistrering

Lykke til hilsen HRNF, Hinnstein & Eurojuris Nord