Nå forventes høyere sykefravær - slik kan du forberede deg

Det forventes høye smittetall og dermed også høyere sykefravær, etter at Regjeringen i går lettet på tiltakene. Alle bedrifter bør forberede seg på dette og legge planer for å opprettholde mest mulig normal drift. Regjeringen gjør blant annet endringer i reglene, slik at flere slipper karantene.

Tips fra NHO

Regjeringen lettet 13. januar på en rekke smitteverntiltak, fordi vi som samfunn nå tåler koronaviruset bedre. Justeringer av tiltakene er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og det vil gjøres en ny helhetlig vurdering i starten av februar.

Når samfunnet åpnes gradvis opp betyr det også at smitten slippes mer løs, som igjen betyr et høyere sykefravær.

 
NHO råder bedriftene til å ha beredskap ved høyt sykefravær


Lag en plan sammen med ansatte/representanter for hvordan dere skal håndtere situasjonen ved høyt fravær
Kartlegg kritiske funksjoner i bedriften:  
- Hva gjør dere om nøkkelpersoner blir syke?
- Hvilke alternativ har dere? Andre interne ressurser? Eksterne?
- Hvem gjør hva?
Er det oppgaver som kan løses av ansatte digitalt? Hva er ønskelig/akseptabel tilgjengelighet hos ansatte ved smitte/sykdom?  Bedriftene bør følge opp de som har egenmeldt fravær, ved for eksempel karantene, og som dermed kanskje kan jobbe noe hjemmefra, dersom de friske nok til det.
Oppfølging av sykmeldte, lag rutine sammen med ansatterepresentant, på kontakt og oppfølging. Gjør denne kjent for alle ansatte.
Hvilke eksterne ressurser kan bistå? Bedriftshelsetjeneste? Kommunehelsetjeneste/ Smittevernfaglige lokale ressurser?
Vær konkret, navngi hvem som gjør hva fra bedriftens side
Informer alle ansatte sammen med tillitsvalgt/verneobud/ eller ansatterepresentanter (underskriv informasjon sammen, ha evt møter sammen)

Endringer i regjeringens TISK-strategi
Regjeringen gjør nå enkelte endringer i TISK-strategien (Testing, isolasjon, smittesporing, karantene), og legger blant annet om karantenereglene.

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede oppheves torsdag 13. januar kl. 24. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. 

 
NHO ber om tre dagers arbeidsgiverperiode og koronasertifikat
- Endringer i karantenereglene for nærkontakter vil være nyttig for mange bedrifter som opplever høyt sykefravær. I en situasjon hvor bedriftene må belage seg på høyt sykefravær, er vi skuffet over at arbeidsgiverperioden ved koronafravær ikke settes ned til tre dager, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. 

NHO hadde håpet at det også kom avklaringer om bruk av koronasertifikat.

- Det kunne bidratt til å åpne samfunnet mer, særlig for de bedriftene som har vært hardt rammet av antallsbegrensningene. Koronasertifikat kan bidra til å unngå alvorlig sykdom og overbelastning av helsevesenet, sier Melsom.

Næringslivet trenger mer forutsigbarhet og begrunnelse for tiltakene vi kan vente oss fremover.

- Det er viktig for tillitten og oppslutning om tiltakene med forutsigbarhet og begrunnelser. For å ivareta viktige hensyn til jobber og bedrifter må partene i arbeidslivet involveres når regjeringen vurderer tiltak fremover, sier Melsom.