Tusen takk for samarbeidet i 2021.

Når vi nå legger bak oss et krevende koronaår, kan heldigvis de fleste bransjer se tilbake på et godt 2021 når det gjelder resultat.
Samtidig vet vi at noen bransjer har båret store belastninger i året som gikk. Dette gjelder særlig reiseliv, kultur og opplevelsesindustrien. Vi håper støtteordninger og høyere aktivitet i tiden fremover vi gjøre at bransjene styrker seg i 2022.

 
Tusen takk for samarbeidet i 2021.
   

Når vi nå legger bak oss et krevende koronaår, kan heldigvis de fleste bransjer se tilbake på et godt 2021 når det gjelder resultat.

Samtidig vet vi at noen bransjer har båret store belastninger i året som gikk. Dette gjelder særlig reiseliv, kultur og opplevelsesindustrien. Vi håper støtteordninger og høyere aktivitet i tiden fremover vi gjøre at bransjene styrker seg i 2022.Næringsforeningen har store forventninger for 2022:

 • Endelig skal vi få en ny næringsplan tilpasset de utfordringer og behov vi har frem mot 2030.

 • Harstadpakken går mot en ferdigstilling og vi håper lokale og regionale entreprenører vinner mange anbud.

 • Samarbeidet i regionen styrkes og sammen skaper vi vekst fra Narvik til Å.
  Ny videregåendeskole kommer ut til arkitektkonkurranse og vi får noen flotte alternativer å velge mellom.

 • Kommunen, opplæringskontoret, UIT og næringsforeningen samhandler for å tette kompetansegapet som vi har.

 • Vi får sammen med Næringsarena Nord på plass en momsrefusjon på utbygging av offentlig infrastruktur/rekkefølgebestemmelsene.

 • I mai gjennomfører vi en Bærekraftskonferanse som fyller Arena Nord-Norge.
  Ny Byggebørs avholdes siste uken av august.

 • Store prosjekter er i gang på Evenes: ny innkjøring til flyplassen, parkeringshus, storhall mm.
  Parkeringshuset i Hvedingkvartalet ferdigstilles.

 • Byhagen Larsneset begynner å ta form og i løpet av året vil vi se begge tårnene reise seg.

 • Choice åpner sitt nye hotell i Kaarbøkvarteret.
  Hålogalandsveien - E10 er i prosess. Frist for levering av første tilbud er planlagt i mai 2022 og SVV har tre tilbydere som konkurrerer om anbudet.

 • Sykkelparken med HCK skal ha "Red Bull UCI Pump Track World Championships Qualifier" Da kommer verdenseliten til Harstad, det gledes.