Nor-Fishing i Trondheim

Aksjeselskapet Tromsø-Servicehavna i Nord har siden 1990 arrangert fellesstand på fiskerimessa i Trondheim. De siste årene har fylkeskommunen(e) Troms og Finnmark gitt tilskudd til etablering og drift av en fellesstand. Det er også tilfellet for messa til neste år.

23.8-26.08 2022

Gledelig melding - vi har fått bekreftet tilskudd fra Troms&Finnmark fylkeskommune (Tfk) til drift og etablering av en fellesstand for marint relaterte bedrifter og organisasjoner i fylket.

Dette betyr som tidligere en subsidiering av deltakelsen på Nor-Fishing 2022 i tiden 23.08 – 26.08.

Vi jobber for tiden med budsjettet for NF 2022. De fleste budsjettpostene er kjente størrelser, det som er nytt er kostnadene tilknyttet eventuell ny stand og nytt design. Vi innhenter i disse dager prisestimater for leie/eie og montering av stand og standmateriell.

Et meget foreløpig anslag på felleskostnader per deltaker vil være i underkant av NOK 50.000.  

Opplegget på NF 2022 vil være kjent for de som har deltatt tidligere. I tillegg til aktiviteter initiert av den enkelte deltaker vil det arrangeres faglig seminar på standen onsdag 24.08, på kvelden 24.08 planlegges den store kundemiddagen og på torsdag ettermiddag planlegges den tradisjonelle samling på uterestauranten på messeområdet.

Vi vil også daglig på standen tilby velsmakende matvarer og forfriskninger.

Vi har også fått melding fra TRD Travel AS om at vi er tildelt en ramme på 60 hotellrom basert på en standstørrelse på 147m2. Kjetil Hanssen sjekker relevante hotell og priser.

Tilbakemeldingene fra dere som fikk mail 02.12 har vært sparsomme.

Vi håper at interessen våkner nå når det er bekreftet at det vil bli gitt et betydelig tilskudd fra Tfk.

Foreløpig har vi notert følgende bedrifter som deltakere:

Maritim Sveiseservice, Tromstrygd, Tromsø havn, Macon, Bewi, Tromsø Fryseterminal, Barents Skipsservice og Nofi.

Vi har frist fra Nor-Fishing for endelig bekreftelse av vår deltakelse til medio januar. At vi skal kunne bekrefte standen og deltakelsen er avhengig at vi får en oppslutning på rundt 20 deltakere.

For ordens skyld er evalueringen av NF 2018 lagt ved på denne mailen.

Når budsjettet er ferdigstillet vil vi måtte sette en frist for påmelding som må harmonere med den fristen vi har fått fra Nor-Fishing. Ny mail til dere kommer når dette er klart.

Vi ber dere imidlertid allerede nå om å vurdere deltakelse, og melde tilbake om interessen.

Vi ser frem til din tilbakemelding.

 

Med vennlig hilsen

Aksjeselskapet Tromsø-Servicehavna i Nord

Eirik Fosland - eirikfosland@hotmail.com

918 47994