Styreutvikling Nord

Ønsker du å utvikle din
kompetanse innen styrearbeid?

Påmelding


Programmet passer for alle som er interessert
i styrearbeid, men er spesielt relevant for
styreledere, styremedlemmer og daglige
ledere. Det passer også for deg som skal bli
styremedlem eller ønsker å bli det

Det faglige innholdet har noen hovedtemaer, fordelt på fem samlinger, bl.a:

  • Styret skal skape verdier!
  • Styrets juridiske og faglige grunnlag
  • Styrets ansvar og oppgaver
  • Styreledelse, styrerekruttering og styrekompetanse
  • Verktøy for styrearbeidet i ulike situasjoner

Programmet vil spenne over mange områder, og gi deltakerne en verktøykasse i praktisk styrearbeid.

Programmet vil bestå av fem fysiske samlinger som tematisk vil følge styre-året slik at læringen blir knyttet opp mot styrets normale aktiviteter gjennom ett år. Det blir dagssamlinger, som vil vare fra kl. 09:00 -15:30. Alle samlinger er i Narvik, der vi samarbeider med UiT Narvik om gjennomføringen.