Leverandørutvikling for havbruksnæringene

UIT Arc Log Narvik og Teknologinettverk Havbruk i Ofoten og Sør-Troms kan med glede invitere til EVU-kurset Leverandørutvikling for havbruksnæringene med oppstart i oktober 2021.

Dette kurstilbudet er utviklet av og for nordnorske leverandører til havbruksnæringen og er i tett samarbeid med næringen.
Kurset er gratis.-

Kurstilbud for nordnorske leverandørbedrifter

Kurset er tilrettelagt for leverandørbedrifter og ansatte som er involvert i innovasjon, utvikling, levering av vedlikeholdstjenester og andre tjenester.

Målsettingen for studiet er å gi deltakerne verktøy, kunnskap og veiledning
for å kunne styrke bedriftens konkurranseposisjon og leveranser.


Kurset kobler sammen blå næringer og legger vekt på nettverksbygging og synergieffekter. Undervisningen består av
en kombinasjon av relevant teori koblet med spennende foredrag og erfaringsdeling fra sentrale aktører i havbruksnæringene.


• Arrangør: ArcLog ved UiT Norges arktiske universitet Narvik i samarbeid Teknologinettverk Havbruk i Ofoten og Sør-Troms.


• Oppstart høsten 2021.
• Varighet: Studiet går over tre samlinger fra oktober til desember 2021. Det tas forbehold om restriksjoner i relasjon til Covid-19. Ved behov vil kurset arrangeres heldigitalt.


• Opptakskrav: Ingen kursbevis utdeles.


• Vi kommer nærmere tilbake til søknadsfrist og praktisk informasjon ift. kursinnhold og rammer for deltakelse.


• For spørsmål og informasjon om studiet, ta kontakt med:
Monica-Eide Hermansen, ArcLog ved UiT Norges arktiske universitet: monica@gratanglaks.no tlf. 932 92466
Ståle Eilifsen, Teknologinettverk Havbruk: stale@vinn.no tlf. 911 79959