Masterstudent innen bygg & anlegg

Harstadregionens Næringsforening ønsker å støtte regional masterstudent innen bygg & anlegg.

Stipend

Harstadregionens Næringsforening ønsker å støtte regional masterstudent innen bygg & anlegg.

Har du søkt og fått innvilget stipend fra KMD, kan du søke Næringsforeningen om ekstra kr. 10.000.- mot at problemstillingen i oppgaven forankres lokalt.

Søknadstekst til KMD finner dere her.

For å søke på stipendet hos oss må du:

  • ha fått innvilget stipend fra KMD
  • ha bostedsadresse i Harstadregionen
  • sende søknaden som e-post til: ojk@hrnf.no

Søknadsfrist: 15. juni 2021.

HRNF vil utbetale 2/3 av stipendet når søknaden er innvilget. Siste 1/3 utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid og oppnår karakteren B eller bedre, for at siste del av stipendet skal utbetales.

Studenter som får tildelt stipend forplikter seg til:

  • å presentere oppgaven for HRNF på forespørsel
  • å nevne i oppgavens forord at studenten har mottatt stipend fra HRNF