Nå kan bedrifter søke om millionstøtte til grønn omstilling

Store forsknings- og innovasjonsprosjekter med et grønt og bærekraftig formål kan nå få over 50 millioner kroner i offentlig støtte. Næringsminister Iselin Nybø (V) oppfordrer bedrifter og forskningsinstitutter til å samarbeide om søknader. Totalt lyses det ut 980 millioner i denne runden.

– Vi er på jakt etter prosjektene som kan gi oss de nye grønne arbeidsplassene, og som kan ta Norge videre inn i det grønne skiftet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

93 prosjekter fikk støtte til forprosjekter
I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner over tre år til en ny Grønn plattform. I første runde ble det delt ut penger til 93 forprosjekter. Nå kan disse, og alle andre, søke på hovedutlysningen.

Næringsliv og forskningsinstitutter oppfordres til å gå sammen om søknadene som kan utløse støtte på over 50 millioner kroner.

 

– Vi må bruke krisen vi er i som en mulighet til omstilling. Vi tror at innovasjon og ny teknologi vil bidra til å omstille oss til en grønn framtid, for vårt mål er å kutte utslipp samtidig som vi legger til rette for grønn vekst. Derfor er Grønn plattform en viktig satsing for regjeringen, sier Nybø.

Hvem kan søke?
Alle grønne prosjekter fra forskning til markedsklare løsninger kan søke om støtte under Grønn Plattform. Eksempler på aktuelle områder kan være sirkulær økonomi, hydrogen- og batteriteknologi og havvind, annen fornybar energi, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustrien, samt marin sektor, fór og nye arter.

Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen
 

Fakta om grønn plattform:
I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner fordelt over tre år til en ny Grønn plattform.
Målet med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv.
Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva samarbeider om ordningen, og vil velge ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som skal få støtte.
Det er ikke nødvendig å ha fått støtte til forprosjekt for å søke på hovedutlysningen.

Marte Garmann