Konferansen 2021

Covid-19 påvirker også hvorfor HRNF sin Bærekraftskonferanse utsettes til 2022.

I 2021 går vi sammen med Harstad Profileringspool, UIT, Harstad sentrum og studentene ved praktisk prosjektledelse for å sette Harstad som by- og regionssenter på kartet.

Året for samarbeid og samhandling.

I 2021 går vi sammen med Harstad Profileringspool, UIT, Harstad sentrum og studentene ved praktisk prosjektledelse for å sette Harstad som by- og regionssenter på kartet.

Oppdraget som studentene har fått av samarbeidspartnerne er:

Studiet i praktisk prosjektledelse planlegger, gjennomfører og evaluerer våren 2021 et større arrangement i Harstad. Arrangementet er utdannelsen sitt eksamensprosjekt.

Avtalepartnerne er enige om at prosjektet våren 2021 skal bidra til å øke interessen for utviklingen av Harstad som by og regionsenter.

  • Prosjektet skal ha elementer som retter seg mot Harstad sentrum, næringslivet i byen og byens innbyggere. Aktuelle tema er bærekraft og kompetanseheving i næringslivet.

Målgruppen for arrangementets budskap er primært byens- og regionens næringsliv. I tillegg skal arrangementets innhold appellere til, og rette seg mot, et bredere publikumsspekter (barn, ungdom og familier).

Relaterte artikler