Plan- og byggeprosesser i Harstad - Bygg21

Januar 2020 startet HRNF med faglig bistand fra Hinnstein å utrede mulighetene for å ta i bruk anbefalingene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende områdemodeller og utbyggingsavtaler.

Workshop Harstad Kommune

9.desember 2020 gjennomførte vi Workshopen med Harstad Kommune . Dette er den første samlingen i historien der kommunen stiller med sine saksbehandlere og enhetsledere innen plan og utbygging, samt at flere fra planutvalget stilte.

Næringsforeningen i samarbeid med Hinnstein og Eurojuris er svært fornøyd med at vi fikk til dette, og sammen med kommunen ble mål for workshopen og  agenda slik:

Forutsigelige og enklere plan- og byggeprosesser i Harstad .

10:00-10:10 – Innledning

10:10-11:00 – Asplan Viak

11:00-12:30 – Alta kommune

12:30-13:30 – Gruppearbeid 

13:40-14:10 – Presentasjon av innspillene

14:10-14:30 - Avslutning

Gruppeoppgave:

  • Hva fungerer godt i Harstad i dag?
  • Hvordan kan vi bli bedre på å sikre forutsigbarhet i tidlig fase på byggeprosjekter i       Harstad?
  • Hvordan kan vi sikre gjennomføring i arealplaner i Harstad?
  • Hva kan vi gjøre i Harstad for å redusere byggekostnadene?
  • Hvordan kan vi redusere byggetiden på prosjekter i Harstad?

Vi vil komme tilbake med en oppsummering og ambisjonene for vidre kompetanseheving og samarbeid med kommunen.

     

Relaterte artikler