Riktig godt nyttår

Mye har vært gjort for å skape vekst og utvikling i vår region de siste årene. Bærekraft, det grønne skiftet og demografiske utfordringer tvinger frem endring. Mulighetene står og venter på oss.

Starten på våre viktigste år.

Lite kan vi gjøre med årene som er gått, så derfor starter det nå.

Vi skal sammen skape styrket "bolyst" gjennom vekst, utvikling, det grønne skiftet, fremtidens arbeidsplasser og enda bedre samhandling.

Harstad kommune er en av de viktige premissgiverne for utviklingen vår, men vi kan ikke være bakpå skal vi få til noe sammen.

Næringslivet må bli enda tydligere på våre forventninger og hva vi kan bidra med i årene som kommer.

Skal vi greie utfordringene som demografien skaper det neste tiåret, må vi nå løfte frem og gjennomføre tiltakene som skal dra flere og beholde våre unge i regionen. Dette arbeidet krever oppriktig dialog med fremtidens drivkraft.

Relaterte artikler