Forsvarssektorens anskaffelser i nord

Enighet om offentlige anskaffelser og næringsutvikling i Nord

Regionale og lokale leverandører inkluderes i anbudskonkurranse

NHO melder at Forsvarssektoren og NHO har blitt enige om å legge til rette for at regionale og lokale bedrifter skal kunne delta i en anbudskonkurranse om Forsvarssektorens anskaffelser i nord.

- Vi er svært glade for at vi er enige om at Forsvarssektoren i større grad skal legge til rette for at små og mellomstore bedrifter, regionale og lokale leverandører kan delta i offentlige anskaffelser. Dette kan gjøres ved flere parallelle rammeavtaler og oppdeling av kontrakter. Gjennom slike virkemidler vil flere lokale bedrifter kunne delta i konkurransen og bidra til lokal verdiskaping, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid som var i Tromsø fredag 27. november da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la frem deler av Nordområdemeldingen.

Sammen besøkte de rørentreprenørbedriften Åge Nilsen.

Statsråden og Almlid mener samarbeid mellom forsvarssektoren og næringslivet kan utgjøre en forskjell for lokal jobbskaping og ble enige om fem punkter for offentlige anskaffelse og næringsutvikling i nord:

  • Samarbeid mellom forsvarssektoren og næringslivet er jobbskaping i praksis.
  • Forsvarssektoren må ha god informasjonsflyt og kommunikasjon med næringslivet.
  • Forsvaret er en av landets beste lærlingebedrifter, både med tanke på volum og bredde i fag og prosentandel som består fagbrev. Ambisjonen er å bli enda bedre.
  • Innenfor rammen av anskaffelsesregelverket og de overordnede prinsippene om mest mulig effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og ikke-diskriminering, skal Forsvarssektoren legge til rette for at små og mellomstore bedrifter, regionale og lokale leverandører kan delta i offentlige anskaffelser.
  • Sterkere tilknytning til lokale leverandører ut fra beredskapshensyn kan gi større fleksibilitet og øke leveransesikkerheten. Forsvarets behov kan i noen tilfeller tilsi krav om lokal tjenesteproduksjon, for eksempel i nærheten av en militær base eller alliert mottaksområde, eller behov for parallelle rammeavtaler, da dette kan ha en risikodempende effekt på avhengighet til én leverandør

- Forsvarets tilstedeværelse i nord er viktig for jobbskaping. Det er viktig at forsvaret bruker den kompetansen som finnes i de tusener av lokale bedrifter når de skal gjøre anskaffelser. Samarbeid mellom forsvarssektoren og NHO skal bidra til næringsutvikling, og siden aktiviteten i Forsvaret vil øke i nord, vil dette bety mer enn før, avslutter Almlid.