Områdemodeller og utbyggingsavtaler

BESTE PRAKSIS - DEL DINE BIDRAG MED OSS.
Beste praksis finner vi over alt. Det du og din bedrift gjør for å redusere kostnader og fremme bærekraft kan sette standard for hele norsk bygg- og eiendomsbransje.

Bygg21 jakter beste praksis der den finnes. Enkle praktiske grep for å sikre kvalitet og kompetanse. Det kan være en detalj, et prosjekt, en løsning, et team eller en person. Bygg21 vil samle beste praksis som bidrag til den omleggingen av praksis i offentlige så vel som private bygg- og eiendomsvirksomheter. Sammen er vi sterke. Sammen setter vi standarden.

HVA ER BESTE PRAKSIS?

Bygg21 søker beste praksis innen plan- og byggesak, bærekraftig kvalitetsarbeid, samhandling i byggeprosjekter, industrialisering og bruk av digitale løsninger, samt bruk av rett kompetanse. Vi søker også de beste løsningene for å måle næringens prestasjon over tid.

Beste praksis kjennetegnes av at den gir bidrag til kostnadseffektivitet og bærekraft, og at den egner seg for å bli brukt av mange bredt.

Vi søker praksis som kan gjøre norske bygge- og eiendomtiltak raskere, enklere og grønnere. Vi ønsker at du bidrar med enkle grep, tips, triks, verktøy eller metoder som bidrar til å kutte kostnader på en bærekraftig måte. 

Gjennom Bygg21s dugnad 2017-2019 skal vi gi kraft til en endring og industrialisering som reduserer kostnader og fremmer kvalitet.

FORMÅL

Forbilder og piloter vil med Bygg21s hjelp kunne bli nettopp det, - ledestjerner som blir fulgt bredt. Forbilder uten følgere fremstår som rare og annerledes.

Eksemplene skal bidra til at bygg- og eiendomsnæringen på egen hånd kan kutte kostnader med 20 prosent fra 2013 innen utgangen av 2020. Sammen setter vi standarden.

Vi vil anerkjenne og dele på en måte som skaper endring. Ditt bidrag kan være med å sette ny standard. I så fall vil bidraget ditt bli anerkjent på en håndfast måte.

BESTE PRAKSIS-HAMMEREN

Som del av Beste Praksis kampanjen 2017-2019, vil vi anerkjenne de beste bidragene med Beste Praksis-hammeren. En begrunnet anerkjennelse som vil verdsett deg og ditt bidrag som ledestjerne på en håndfast og synlig måte. Bidragene vurderes etter relevans for formål og mål, og ut i fra nytte i Bygg21s oppdrag. Vi ønsker å anerkjenne små og store løsninger. Små og store bedrifter. Privat- eller offentlig virksomheter. 

HVORDAN KAN DU BIDRA?

Vil du hjelpe? Ta bilde av det du mener representerer beste praksis. Del med oss på https://www.facebook.com/hrnf.no/ eller Instagram med hashtaggen Bygg21. Eller send en e-post til ojk@hrnf.no.

HRNF vil kontakte utvalgte bidrag i etterkant for mer informasjon.