Viktig at vi alle følger med og tar nødvendige forholdsregler.

Informasjon om koronavirus

Harstadregionens næringsforening følger Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd om tiltak mot koronavirus for arbeidsplasser. Du finner informasjon på FHIs nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

 

Forøvrig anbefaler vi alle om å holde seg oppdatert på informasjon fra Harstad kommune: https://www.harstad.kommune.no/tiltak-rundt-korona-viruset.6280767-175063.html