Viktig at vi alle følger med og tar nødvendige forholdsregler.

Informasjon om koronavirus
11.03.202011:36 Ole Jonny

Harstadregionens næringsforening følger Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd om tiltak mot koronavirus for arbeidsplasser. Du finner informasjon på FHIs nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

 

Forøvrig anbefaler vi alle om å holde seg oppdatert på informasjon fra Harstad kommune: https://www.harstad.kommune.no/tiltak-rundt-korona-viruset.6280767-175063.html