Vi fremmer næringslivets interesser

Bli med på laget! Harstadregionens næringsforening er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å utvide sitt nettverk, være med og sette retning for utviklingsarbeid og som ønsker å fremme næringslivets interesser overfor politikere.

Ørjan Marakatt Bertelsen / Peab Bjørn Bygg