L

Kontakt oss


+47 90 10 55 80

ojk@hrnf.no

Bruk kontaktskjema >>

w

Fantastisk jobb av HSI

I dagens HT kan vi lese den fantastiske jobben HSI gjør i Samasjøen og ringvirkningene av tørrdokken!

14.12.201708:34 Ole Jonny
Nå oppgraderes slipp 3 i Samasjøen for 12 millioner kroner for å kunne ta unna en stadig voksende oppdragsmengde for Hamek.
Av Andreas Isachsen, Hartstad Tidene
Slippen som i perioder har vært ute av drift, vil gjennomgå oppgraderinger og blir nå klargjort for å kunne ta større fartøyer på inntil 75 meters lengde, ifølge administrerende direktør Peter Slump ved Hamek.
Forbedret lønnsomhet
– Stadig oftere og i lengre perioder, er dokka i sentrum fullbooket. Det betyr at denne slippen nå vil være et alternativ både til tørrdokka og de to andre slippene i sentrum.
– At styret i Harstad Skipsindustri vedtok denne investeringen, skyldtes blant annet at oppdragsmengden og lønnsomheten for bedriften har blitt betydelig forbedret.
– Det kan vi i stor grad takke investeringen vi gjorde i dokka for tre år siden. Men vi har også hatt en fin vekst og utvikling i Samasjøen de senere årene. Blant annet har havbruksnæringens behov for våre tjenester økt betydelig, men også innen fiskeflåten merker vi stadig større etterspørsel etter vedlikehold og reparasjoner av fartøyer, sier Slump.
Antall ansatte kan øke
For tiden har Hamek om lag 110 ansatte pluss titalls innleide ved stor oppdragsmengde. Ifølge direktør Ola Karlsen i Harstad Skipsindustri genererer hver ansatt i verkstedindustrien cirka tre ansatte i leverandørindustrien.
– Vi ser optimistisk på fremtiden, og utelukker ikke at antall ansatte kan øke ytterligere i årene fremover, sier Karlsen og Slump, som legger til at de nylig har inngått rammeavtale med både Kystverket og fergerederiet Norled om klassing, vedlikehold og reparasjonsarbeider av deres fartøyer i nord.
Flere russiske tråler
Også kontakten Hamek har opprettet med ulike trålerrederier i Russland har båret frukter. Allerede førstkommende mandag dokksettes igjen tråleren «Kaptain Nazin», som er den største tråleren de har hatt i dokka.
– Den var her også rundt juletider for to år siden. At de velger å komme tilbake må vi ta som et godt tegn på at de er fornøyd med jobben vi gjorde.
– Og kanskje kommer det enda flere etter hvert, da vi er i tilbudsfasen for å få ytterligere tre-fire trålere i dokka, sier Peter Slump.