Om:nord kompetanseprogram

Mange bedrifter melder om at de ønsker mer kompetanse på bærekraft og synes det er vanskelig å vite hvor og hvordan de skal starte. Andre ønsker å kartlegge hva de allerede gjør på bærekraft for å kunne strukturere og rapportere på det.

Påmelding

Om:nord kompetanseprogram 

Mange bedrifter melder om at de ønsker mer kompetanse på bærekraft og synes det er vanskelig å vite hvor og hvordan de skal starte. Andre ønsker å kartlegge hva de allerede gjør på bærekraft for å kunne strukturere og rapportere på det. 

I kompetanseprogrammet til Om:nord får du verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift. Dette danner grunnlaget for å gi din bedrift mer konkurransekraft og ruste den for fremtiden. Workshopene arrangeres av UN Global Compact Norge (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv). 

Fire workshoper
Kompetanseprogrammet består av fire fysiske workshoper som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess. I workshop 1 og 2 gjennomfører du en dobbel vesentlighetsanalyse. I analysen kartlegger du hvilke bærekraftsområder din bedrift har størst påvirkning på og hvilke risikoområder som påvirker din bedrift. Slik finner du ut hvilke bærekraftstiltak din bedrift bør prioritere som gir størst effekt på både bærekraft og lønnsomhet. Ved å gjennomføre en vesentlighetsanalyse rigger du bedriften for å møte fremtiden på en best mulig måte. 

I workshop 3 lærer du hvordan å sette ambisiøse mål for bærekraft i din bedrift og lage en handlingsplan for å nå målene. I workshop 4 på den siste workshopen får du en introduksjon til standarder for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak. 

På workshopene vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt i programmet vil bedriften din være rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraft. Bedriften din vil også ha en plan for hvordan dere kan implementere bærekraft i drift og aktiviteter, og oversikt over hvilke muligheter og utfordringer bærekraft presenterer for din bedrift. 

Kompetanseprogrammet i Om:nord vil tilbys fysisk over hele Nord-Norge. Workshopene er utviklet for små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer, og det er helt gratis å delta. Hver workshop varer i 3 timer. Høsten 2023 vil workshopene 1-3 arrangeres i Harstad, Narvik og Hammerfest. 

 

Harstad: 23.oktober 0900-1200, 30. oktober 1200-1500 og 31.oktober 0900-1200

Narvik: 25.oktober, 1. og 2.november

Hammerfest: 16.november, 28. og 29.november

 

Beskrivelse av workshopene 

Workshop 1+2 

Tittel: Om: Vesentlighetsanalyse (Del 1 og 2)

Hvor starter man når man skal jobbe med bærekraft i bedriften? Svaret er overraskende enkelt - start med det som gir størst effekt. Slik kan du sikre at du bruker ressurser på de tiltakene som betyr noe sånn at bedriften blir mer bærekraftig og samtidig lønnsom. 

I de to første workshopene vil du gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse. Det vil si at du skal kartlegge hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn, men også hvordan bedriften blir påvirket av eksterne forhold som kan få finansiell betydning. Hver deltaker vil jobbe med en vesentlighetsanalyse for sin egen bedrift, i tillegg vil det tilrettelegges for erfaringsutveksling underveis. Etter å ha deltatt på workshop 1 og 2 vil din bedrift ha en prioritert liste over områder som danner grunnlaget for å iverksette effektive bærekraftstiltak. 

Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i kompetanseprogrammet, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi oppfordrer til å stille to fra hver virksomhet. 

Kompetanseprogrammet i Om:Nord vil tilbys fysisk over hele Nord-Norge, og arrangeres av UN Global Compact Norge. Workshopene er utviklet for små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer, og det er helt gratis å delta. Høsten 2023 vil workshopene 1-3 arrangeres i Harstad, Narvik og Hammerfest.