Kurs i verdiskapende styrearbeid

Ønsker du å utvikle kompetanse innen styrearbeid for å bidra til vekstkraftige bedrifter i nord?

Påmelding, snarest
Påmelding

Ønsker du å utvikle kompetanse innen styrearbeid for å bidra til vekstkraftige bedrifter i nord? 
Å profesjonalisere styrearbeidet er aktuelt for styreledere, styremedlemmer og daglig ledere. Kurset passer også for deg skal eller ønsker å bli styremedlem.

Programmet består av 4 samlinger, og bygger på en helhetlig fagplan som er utviklet av Kupa i samarbeid med UIT og næringslivet i Nord-Norge.

Tema for samlingene
Samling 1: Styrets formelle oppgaver og ansvar (11.10.2023)

Hvorfor sitte i et styre?
Styrets oppgaver og ansvar i følge aksjeloven
Styreledelse og organisering av styrets arbeid


Samling 2: Det høyt presterende styret (16.11.2023)

Verdiskapende styrearbeid
Styrekompetanse, sammensetning og rekruttering
Styret som team

Samling 3: Det fremtidsrettede styret (08.02.2024)

Styrets strategiarbeid
Bærekraft og samfunnsansvar
Risiko, beredskap og kommunikasjon

Samling 4: Det verdiskapende styret i praksis (18.04.2024)

Økonomi, budsjettering og oppfølging av resultater
Samspillet mellom styret og daglig ledelse
Digitalisering av styrearbeidet