L

Kontakt oss


+47 90 10 55 80

ojk@hrnf.no

Bruk kontaktskjema >>

w

Aktuelt

Nye Hålogalandsveien

11.02.2019 15:34Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. Hålogalandsvegen skal knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling.