Ærekraft er bærekraft - godt fortalt og enkelt forklart

UiT studenter inviterer til Ærekraft 2020 i Nordic Hall i Harstad torsdag 7. mai kl. 09.00

Kjøp billetter

Ærekraft er en helt ny konferanse. Temaet er «med bærekraft som vekstfaktor» 

Bærekraft er ikke et valgfag, men nødvendig pensum om du skal stå til eksamen i fremtiden, sier Anja-Renate Høiseth, prosjektleder for Ærekraft 2020. Hun oppfordrer ledere og medarbeidere i næringslivet og det offentlige i Hålogalandsregionen å delta på vårens viktigste konferanse.

Engasjere til bærekraft og delingskultur i bedriftene

Bedrifter i Hålogalandsregionen skal dele beste praksis om hvordan de bidrar til at både bærekraftmål og bedriftens egne mål oppnås. Under Ærekraft 2020 blir eksempler på gode bærekraftige forretningsmodeller løftet fram for å inspirere kollegaer i andre bedrifter, forteller prosjektleder Anja-Renate Høiseth. Tida er inne for at vi skal fra «ord til handling». Deltakerne skal få praktiske løsninger for å komme i gang med nødvendige omstillinger i egen bedrift for å møte bærekraftmålene, fortsetter Høiseth.

Unge voksne skal ønske å bo og jobbe i Hålogalandsregionen   

Tre perspektiver knyttet til bærekraft, økonomi, miljø og sosiale forhold står på programmet. Dette er områder som er viktige å ha i fokus når bedrifter skal rekruttere unge og dyktige arbeidstakere til regionen, sier Høiseth.  

Ærekraftspris – med bærekraft som vekstfaktor 

Ærekraftprisen har til formål å belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig drift i bedrifter i Hålogalandsregionen. Prisen skal vise at bedriftene bruker FNs bærekraftmål som grunnlag for sitt arbeid. Det skal legges vekt på både de miljømessige, økonomiske og sosiale dimensjonene ved bærekraftbegrepet, forteller prosjektleder Høiseth. 

Jeg ser frem til at det blir stinn brakke i Nordic Hall den 7. mai og oppfordrer alle til å melde seg på konferansen på nettsiden til Harstadregionens Næringsforening, sier direktør i næringsforenigen Ole-Jonny Korsgaard.   

Grethe Stave, prosjektansvarlig ved UiT forteller at studentene på praktisk prosjektledelse tidligere har gjennomført eksamensprosjektene Skvulp, Havnas dag i Harstad med 5000 publikummere, Jubel i Harstad, UiT Norges arktiske universitets 50-årsfeiring i Harstad, og familiearrangementet Folk i parken med 1100 deltakere tidligere år.