Medlemsmøte

Innen 2027 går vi fra energi overskudd til energi underskudd.

Kraft til krafttak – hva nå Harstadregionen?

Kraft til krafttak – hva nå Harstadregionen?

Innen 2027 går vi fra energi overskudd til energi underskudd.

Hva kan kosekvensene bli for strømprisene, nyetableringer innen næringslivet og den kraft vi trenger til det "grønne skifte"?

Petter Bjørkli, klyngeleder for Energi i Nord kommer til oss for å dele deres kunnskap om;
- hva er det som skjer
- hva blir konsekvensene
- hvilke tiltak kan vi gjøre
- hvilke tiltak må vi gjøre

Sett av denne timen 8. mars, alt blir så mye enklere når den fremtidige energidiskusjonen tuftes på kunnskap.