Frokostmøte 7. februar

Hvordan arbeider vi bedre med de menneskelige ressursene?
Påmelding

SSB kan fortelle oss at 700 000 byttet arbeid i Norge fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022. Men hva er egentlig rett medisin for et arbeidsmarked som høy «turnoverintensjon» og mange som bytter jobb?

«Organisasjoner er som kroppen vår…»

Foredraget retter fokus på hvilke strategier som kan være fordelaktige, og åpner for erfaringsutveksling. 
Bli med på en spennende vinkling på et dagsaktuelt tema!

Bjørn Tyldum (41) fra Harstad, er tidligere rektor, pedagog, musiker og samfunnsviter, med et engasjert blikk for hva som motiverer mennesker i utviklings- og endringsprosesser. Nyetablerte Tyldum HR tar utgangspunkt i at en personlig og riktig oppfølging av mennesker blant annet skaper tillit, indre motivasjon og høyere grad av organisasjonsforplikelse.